Leslocaties

Er zijn drie leslokaties:

  • Op dinsdag geef ik vanaf 15 uur les in de Pieter Brueghel School aan de Bauerstraat 8, 6813 KZ Arnhem (Hoogkamp)
  • Op andere dagen en ochtenden kan de les bij mij thuis plaatsvinden, of in het Rozet in de binenstad van Arnhem.

Per jaar geef ik achtendertig tot veertig weken les. Ik volg de schoolvakanties van het basisonderwijs in Arnhem.

 Dit is het Huis van Puck waar ik nog uitvoeringen organiseer:

De lesruimte in de bibliotheek van de Pieter Brueghelschool ziet er zo uit:

Locatie Bauerstraat